هدف آریمو شاپ حفظ و حراست از اطلاعات و حریم شخصی کاربران و مشتریان خود میباشد و در این راستا میکوشد. به همین منظور آریمو شاپ برای ارائه خدمات خود نیاز به اطلاعاتی از مشتری دارد که در فرم ثبت نام و پروفایل باید آ نها را تکمیل نماید. این اطلاعات در دیتا بیس آریمو شاپ ذخیره میشود که موارد امنیتی برای حفاظت از آن توسط آریمو شاپ صورت میگیرد.

آریمو شاپ اطلاعات شخصی کاربر را محرمانه میداند و این اطلاعات را به شخص و سازمان دیگری منتقل نمیکند مگر در مواردی که با دستور قضایی یا اداری طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران موظف به ارائه ان به فرد، سازمان یا نهاد دیگری باشد. کاربران باید توجه داشته باشند اطلاعات هویتی ثبت شده در نام گیرنده سفارش نظیر نام، شماره تماس و آدرس هر مرسوله به همراه آن در اختیار شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای طرف قراداد ارسال مرسولات به منظور ارسال سفارش قرار میگیرد. آریمو شاپ در راستای قوانین خود این اختیار و اجازه را دارد تا نظرات و پستهای ارسالی از سمت کاربران را ویرایش و حذف نماید و چنانچه مطالب و نظرات ارسالی کاربران مشمول مصادیق مجرمانه باشد، آریمو شاپ این اجازه را دارد تا با استفاده از اطلاعات ثبت شده توسط کاربر پیگیری قانونی نسبت به آن انجام دهد.

اطلاعات مندرج در پروفایل های شخصی آریمو شاپ که از سوی مشتری در این سایت به ثبت میرسد نزد وبسایت امانت حساب میشود و وب سایت تمامی قوانین مربوط به راز داری را برای آن مترتب میداند. وبسایت به هیچ وجه مجاز به انتشار، خرید و فروش و در اختیار قرار دادن این اطلاعات به غیر را ندارد. تنها به درخواست دستگاه های قانونی وب سایت مجاز است اطلاعات مشتریان خود را به دستگاهها ی ذیصلاح ارائه کند .